Voimavarakeskeinen työnohjaus
"Pyri kuuntelemaan siten,
että toinen haluaa puhua,
ja puhua siten, että toinen haluaa kuunnella."

-William Isaacs-
"Pyri kuuntelemaan siten,
että toinen haluaa puhua,
ja puhua siten, että toinen haluaa kuunnella."

-William Isaacs-
"Pyri kuuntelemaan siten,
että toinen haluaa puhua,
ja puhua siten, että toinen haluaa kuunnella."

-William Isaacs-

VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAUS

MITÄ ON VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAUS?


Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan avulla. 

Työnohjaajana en ohjaa kenenkään työtä, enkä myöskään anna valmiita toimintaohjeita. Voimavarakeskeisyyden yksi pääperiaate on asiakkaan toimijuuden vahvistaminen, eli ohjattavien kyky kehittää ja vaikuttaa omaan työhönsä vahvistuu.


Voimavarakeskeisen työnohjauksen perustana on dialogisuus, joka on yhdessä ajattelua ja oppimista sekä uuden yhteisen ymmärryksen luomista.

Työnohjaajan asiantuntemus on siinä, miten keskustelua rakennetaan. Keskustelua ei ohjaa se mitä minä haluan tietää vaan se, mitä sinä haluat sanoa. Työnohjaajan perustehtävänä on mahdollistaa dialogin virran syntyminen ja sen ylläpysyminen, sekä kaikkien keskusteluun osallistuvien äänien kuuluminen.MIHIN TYÖNOHJAUSTA TARVITAAN?


Työnohjausta voi käyttää oman ammatillisen sekä työssä kehittymisen tukena.

Ohjauksen tarpeena saattaa esimerkiksi olla työhyvinvoinnin lisääminen, työyhteisön ilmapiirin vahvistaminen tai parantaminen, perustehtävän kirkastaminen tai uudelleenmäärittely, työmotivaation ja työtyytyväisyyden lisääminen, asiakastapauksien tai konfliktitilanteiden käsittely tai vaikka oman ammatillisen kehittymisen tai työn kehittymisen tukeminen. Tarpeita voi olla monia ja on hyvä muistaa, että työnohjauksessa voi tutkia myös onnistumisia.TYÖNOHJAUKSEN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET?


Jokaisen työnohjauksen tavoitteet ja työskentelytavat räätälöidään aina palvelemaan asiakkaiden omaa työnohjausprosessia. Eli keskustelua ei ohjaa se mitä minä haluan tietää, vaan se mitä sinä haluat sanoa.


Mutta tässä muutama esimerkki mahdollisista tavoitteista:


Työnohjauksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja sekä toimijuutta.


Keskustelun, dialogin mahdollistaminen.


Työnohjauksessa työntekijällä on mahdollisuus kertoa työhönsä liittyviä merkityksiä, jotka muutoin olisivat jääneet kertomatta.


Työnohjauksen tavoitteena on lisätä erilaisten äänien ja näkökulmien kirjoa.

 Soita tai lähetä viesti, niin keskustellaan tarkemmin!

Puhelin0400959474