Palvelut

PALVELUT

VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAUS


Tarjoan voimavarakeskeistä yksilö-, yhteisö- sekä ryhmätyönohjausta.

Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjausta voi siis käyttää oman ammatillisen sekä työssä kehittymisen tukena.

Keskustelua ei ohjaa se mitä minä haluan tietää vaan se, mitä sinä haluat sanoa.


VALMENNUKSET JA TYÖPAJAT


Osallistavan ja soveltavan taiteen ohjaajana sekä pitkän linjan teatteritaiteen ammattilaisena tarjoan myös asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä työpajoja.  Työpajat voivat sisältää ja käsitellä eri

teemoja tai ongelmia, konfliktitilanteita, vuorovaikutuksen sumppuja tai vaikka työyhteisössä vallitsevia erilaisia rooleja.

Sisältö muotoutuu asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tarjoan myös esiintymiskoulutusta.